Möllevångsgillet
                                          En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg
                                                                           Helsingborgs Kulturstipendium 1979
      Kulturnämndens utmärkelse 2009: "Till minne av  Gisela och Oscar Trapp för berömliga insatser för kulturarvet i Helsingborgs stad"
___________________________________________________________________________________________________________________
Välkommen till vår hemsida!

Möllevångsgillet är en arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg. Den bildades den 28 september1963 av ett
antal personer som vuxit upp eller bott i de s k Parkkvarteren på  Möllevången gränsande till Öresundsparken.
Området skulle saneras och man ville genom att bilda "Gillet" dokumentera minnen och miljöer från Möllevången *).
*) Möllevången = Delar av nuvarande Tågaborg ända bort till Pålsjö skog       Lilla Möllevången = Erhöll namnet Slottshöjden på 1940-talet
Med åren har intresseområdet utökats och omfattar i dag i princip hela staden.
Möllevångsgillet har i sina samlingar massor av litteratur, tavlor och bilderböcker med Helsingborgsanknytning. Vidare tusentals vykort från olika stadsmiljöer samt ett antal unika VHS- och DVD-filmer.
Möllevångsgillet har också låtit nytrycka drygt 300 gamla svartvita Helsingborgsvykort som man har till försäljning.
Norra Strandgatan omkring 1900  (138)                                    Stortorget omkring 1895  (157)
  Hamninloppet 1896  (97)                                            Terrassrestaurangen uppfördes i samband med ut-
                                                                                                     ställningen 1903. Förstördes i en eldsvåda 1984. (273)
Järnvägsgatan i slutet av 1890-talet. (61)                            Södergatan vid Gustav Adolfs torg 1947.  (256)
Stortorget med gamla rådhuset år 1890 (96)                          Stortorget på 1860-talet belagt med kullersten (267)             
Samtliga svartvita kort ingår i Möllevångsgillets nytryckning av vykort (kortnummer inom parentes).